Priča

Borba za bolji zakonski odgovor na seksualno nasilje u Bosni i Hercegovini

09 septembar 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom