Priča

Socijalne i psihološke posljedice seksualnog nasilja prelaze formalno-pravne okvire

28 juli 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom