Priča

Vjerski lideri i liderke u borbi protiv nasilja nad ženama

13 juli 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom