Priča

ILO/MOR piše historiju usvajanjem rezolucija o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu, stažiranju, te socijalnoj i solidarnoj ekonomiji

27 juni 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom