Saopštenje za medije

Žrtve seksualnog nasilja u konfliktu moraju imati pristup odgovarajućim reparacijama

19 juni 2022

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u konfliktima, koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila 2015.godine zbog razmjera ovog zločina širom svijeta. To nije relevantno samo za zemlje koje trenutno proživljavaju konflikte, već i za one koje se bore s naslijeđem prošlog nasilja jer su posljedice takvih zločina trajne za preživjele i za društvo.

Razmjeri ovog groznog zločina tokom konflikta u Bosni i Hercegovini doveli su do toga da Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju prepozna seksualno nasilje kao oružje rata i etničkog čišćenja. Seksualno nasilje uglavnom je bilo usmjereno na žene i djevojke, ali i muškarce i dječake.

Procjenjuje se da je više od 20,000 žena, djevojaka, muškaraca i dječaka bilo podvrgnuto seksualnom nasilju, a broj je vjerojatno mnogo veći. Što se tiče svih sukoba, nikada nećemo znati tačan broj žrtava – neke su ubijene, a mnogi preživjeli zbog traume i stigmatizacije nikada ne bi progovorili.

Neki gradovi u Bosni i Hercegovini jezivo su povezani sa sistemskim, masovnim seksualnim nasiljem. Neshvatljivo je da se preživjele i dalje zapostavlja, dehumanizira i stigmatizira, a da se i dalje veličaju ratni zločinci. Vlasti na svim razinama moraju odati počast sjećanju na žrtve i preživjele, ali i osigurati reparacije.

Ugovorna tijela Ujedinjenih nacija za ljudska prava su izdala preporuke Bosni i Hercegovini da osigura pristup pravdi i reparacije za žrtve seksualnog nasilja počinjenog tokom sukoba devedestih. Ova tijela uključuju Odbor protiv mučenja, Odbor za uklanjanje diskriminacije žena, Odbor za ljudska prava, Odbor za ekonomska, socijalna i kulturna prava.

Ipak, gotovo trideset godina nakon završetka konflikta, većina preživjelih nije dobila pravdu ni odštetu, te nastavljaju živjeti s fizičkim i psihičkim posljedicama neopisivih zločina koje su pretrpjeli. Djeca rođena iz silovanja počinjenog tokom konflikta su također suočena sa stigmatizacijom i nizom prepreka.

Kao što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija istaknuo u svom posljednjem izvještaju UN-ovom Vijeću sigurnosti o seksualnom nasilju povezanom sa konfliktima, nedovoljan napredak je postignut u izdavanju reparacija. Preživjeli koji su tražili pravdu suočili su se s nepojmljivim mukama. Neprihvatljivo je da se onima koji su pokrenuli pravni postupak za odštetu u entitetu Republika Srpska nalaže da plate sudsku taksu ako izgube postupak, a to podrazumijeva oduzimanje imovine, uključujući i socijalnih davanja.

Posebni izvjestilac Ujedinjenih nacija za promicanje istine, pravde, reparacija i garancija neponavljanja, g. Fabian Salvioli, izrazio je zabrinutost da ova situacija produžuje stigmatizaciju i ekonomsku marginalizaciju preživjelih.

Budući da Bosna i Hercegovina obilježava 30. godina članstva u Ujedinjenim nacijama, sva relevantna tijela moraju osigurati odštetu i rehabilitaciju za preživjele seksualnog nasilja počinjenog tokom konflikta i djecu rođenu iz djela silovanja u tom periodu. To je neizostavni dio procesa ozdravljenja društva.

 

 

[2] Izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija o seksualnom nasilju u konfliktima, S/2022/272, 22.mart 2022., str. 21, paragraf 63, na https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s-2022-272.pdf

[3] Izjava specijalnog izvjestitelja Salviolija https://www.ohchr.org/en/statements/2021/12/2021/12/preliminary-observations-official-visit-bosnia-and-herzegovina

RCO Comms

Dalila Sadinlija

RCO
Komunikacije & Zagovaranje; Ujedinjene nacije u BiH

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom