Publikacija

Regulacija štetnog sadržaja na internetu u Bosni i Hercegovini: Između slobode izražavanja i štete po demokratiju

11 maj 2022

Objavili

UNESCO
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 1606
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 1468

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom