Publikacija

Regulacija štetnog sadržaja na internetu u Bosni i Hercegovini: Između slobode izražavanja i štete po demokratiju

11 maj 2022

Objavili

UNESCO
File type: PDF
Preuzeti dokumenti
File type: PDF
Preuzeti dokumenti

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom