Priča

Osiguravanje kvalitete kombinirane i nastave na daljinu, uz odgovor na potrebe nastavnika u obrazovnim sistemima

08 mart 2022

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom