Priča

Škole u BiH provode aktivnosti na uspostavljanju sigurnog školskog okruženja u cilju efikasnijeg odgovora na vanredne situacije

11 oktobar 2021

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Drugi uključeni u ovu inicijativu

SDC
Swiss Agency for Development and Cooperation

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom