Publikacija

IOM u BiH i BiH Služba za poslove sa strancima: juni/lipanj 2021 Matrica praćenja preseljenja (Displacement Tracking Matrix )

02 juli 2021

Objavili

IOM

Objavljeno u saradnji sa

BiH Služba za poslove sa strancima
File type: PDF
Preuzeti dokumenti
File type: PDF
Preuzeti dokumenti

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom