Publikacija

IOM u BiH i BiH Služba za poslove sa strancima: juni/lipanj 2021 Matrica praćenja preseljenja (Displacement Tracking Matrix )

02 juli 2021

Objavili

IOM

Objavljeno u saradnji sa

BiH Služba za poslove sa strancima
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 1209
File type: PDF
Preuzeti dokumenti 1248

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom