Priča

Desetogodišnja saradnja umjetnika pretvara nuklearni bunker u umjetnički muzej

01 juli 2021

Napisao/la

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom