Saopštenje za medije

UN u Bosni i Hercegovini zabrinute zbog nasilnog vraćanja migranata, tražilaca azila i izbjeglica na granicama

05 april 2021

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini pozivaju na hitnu akciju zaustavljanja nasilnih odbijanja i kolektivnog protjerivanja migranata, tražilaca azila i izbjeglica, uključujući maloljetnike, duž hrvatske granice s BiH.

Tim UN-a i nevladinih organizacija koje rade zajedno su, 2.4.2021. godine, susreli skupinu od 50 muškaraca koji su hodali blizu službenog graničnog prelaza sa Hrvatskom u smjeru prema gradu Bihaću, u Unsko-sanskom kantonu. Muškarci su bili vidno iscrpljeni, trebala im je odjeća i obuća, a na tijelima su imali rane. Mobilni timovi UN-a su osigurali hranu, odjeću, obuću i higijenske potrepštine, a NVO medicinski timovi su pružili hitnu medicinsku pomoć za 25 ozlijeđenih muškaraca.

Muškarci su opisali da su im prilikom prelaska granice oduzete stvari, uključujući mobitele i novac, te da su pretučeni drvenim palicama dok su prisilno vraćani na teritorij BiH.

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini je zabilježen značajan porast miješanih migracijskih kretanja, s više od 70.000 ljudi koji su u zemlju ušli od 2017. godine, i s preko 4.000 ljudi koji su trenutno smješteni u službenim prihvatnim centrima i oko 1700 osoba koje borave izvan tih objekata. Kršeći zabranu kolektivnog protjerivanja, redovito se prijavljuju odbijanja migranata koji izlaze iz Bosne i Hercegovine, uključujući porodice s djecom. Specijalni izvjestitelj UN-a za ljudska prava migranata je 2020. izrazio duboku zabrinutost zbog 'ponavljajuće i trajne nesrazmjerne upotrebe sile protiv migranata u operacijama odbijanja'. 

Odbijanja i kolektivna protjerivanja su zabranjena međunarodnim pravom i pravom EU-a, i UN u BiH najoštrije osuđuje upotrebu nasilja nad migrantima, tražiteljima azila i izbjeglicama na bilo kojoj granici. Zahtijevamo od država u pitanju da istraže incident koji se dogodio 2.4. i da svi počinitelji budu na odgovarajući način sankcionirani.

Ova alarmantna i ponavljajuća situacija naglašava potrebu za poboljšanjem politika i upravljanja migracijama i azilom, te provođenjem humanih i integriranih praksi temeljenih na pravima, ne samo tokom trajanja pandemije COVID-19. UN podržava BiH i partnere u postizanju ovog cilja.

Edita IOM

Edita Selimbegović

IOM
Komunikacije za IOM

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UN
Ujedinjene nacije
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom