Poduzmimo akciju za Održive Razvojne Ciljeve

Ciljevi održivog razvoja (SDGs) su mapa za postizanje bolje i održivije budućnosti za sve. Oni su univerzalni poziv na akciju za zaustavljanje siromaštva, zaštitu planete i osiguravanje da svi ljudi uživaju u miru i prosperitetu. Saznajte više i priključite se akciji.

Uključite se danas

Pomozite nam poslati poruku dalje, saznajte kako se možete uključiti

Saznajte kako se možete uključiti