Saopštenje za medije

Mladi u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine obilježili Dan mladih uz podršku IOM-a

18 avgust 2021

Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini su cijeli mjesec august posvetile mladima, obilježavajući 12.8. - Međunarodni dan mladih. U okviru ovih aktivnosti, Međunarodna organizacija za migracije/ IOM je, kroz projekat "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", organizirala seriju događaja u Jablanici, Bileći, Prijedoru i Bugojnu.

 

Agencije Ujedinjenih nacija u BiH kroz svoje aktivnosti imaju priliku da surađuju i podržavaju mlade širom Bosne i Hercegovine. Obilježavanje Dana mladih (12.8.) ove godine je fokusirano na cijeli mjesec august, kroz koji UN u BiH predstavlja 30 mladih lidera koji svakodnevno rade na unapređenju svojih zajednica - mladi ljudi u Bosni i Hercegovini se bave pitanjima od velikog značaja ne samo za mlade, već sve svoje sugrađane i društvo u cjelini.

Kao dio ovih aktivnosti, IOM je, kroz projekat "Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini", organizirao seriju događaja na Međunarodni dan mladih u Jablanici, Bileći, Prijedoru i Bugojnu.

U Jablanici su se okupili mladi ljudi iz devet lokalnih zajednica, i predstavile su se organizacije i obrti koji se bave proizvodnjom zdrave hrane, podučavaju odgovornom upravljanju otpadom od hrane, te reciklažom. Na malom sajmu su se također mogli naći ručni radovi koje su osobe u pokretu izradile u Privremenim prihvatnim centrima (TRCs) u BiH.

Naslov:

U Bileći je događaj organiziran zajedno sa Udruženjem roditelja "Eho" koje je nastalo kroz IOM-ov projekat. Mladi i roditelji su posjetiocima priredili zanimljiv sadržaj koji je uključivao radionice za najmlađe, muziku uživo, stolni tenis, a kroz podjelu voća i zdravih sokova su poslali poruku o važnosti zdrave ishrane.

Naslov:

U Bugojnu je Dan mladih okupio organizacije koje se bave pitanjima mladih i zaštite životne okoline, te su tako prisutni mogli da čuju o Urbanoj farmi i uzgoju bukovače od taloga kafe, o Planinarskom društvu Koprivnica i sekciji za sportsko penjanje i alpinizam (discipline Boulder, Lead i Slackline), o zdravim suplementima za prevenciju i očuvanje zdravlja, a ponuđen im je healthy mobile bar, sve to uz zabavno-muzički program.

Naslov:

U Prijedoru je prezentiran rad Crvenog krsta, Izviđača, Stonoteniskog kluba, Omladinske banke Prijedor, Asocijacije studenata Rudarskog fakulteta, te rad Udruženja Rusag. Ovim predstavljanjima organizatori su željeli istaknuti bitnost učešća mladih u kreiranju prilika u njihovim zajednicama, rješavanju izazova i problema s kojima se zajednice susreću, ali i istaknuti mlade kao pokretače pozitivnih promjena u zajednicama u kojima djeluju.

Učesnici su izrazili zadovoljstvo događajima, ističući da su oni vjetar u leđa za mlade: „Takvi događaji su zaista važni jer priznaju važnost angažmana mladih, dovode progresivne mlade u središte pažnje i ohrabruju nas da učinimo više. Veoma smo sretni što se naši glasovi čuju i što imamo podršku u stvaranju mogućnosti i boljih zajednica.”

Naslov:

Ponosni smo na mlade koji izdvajaju svoje vrijeme da bi ostvarili pozitivne promjene u svojim zajednicama, i zahvalni na prilici da s njima svakodnevno radimo.

Mladi u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine obilježili Dan mladih uz podršku IOM-a

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

IOM
Međunarodna organizacija za migracije

Drugi uključeni u ovu inicijativu

EOUK
Embassy of United Kingdom

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom