Priča

Regionalni ‘Dijalog za Budućnost’ pokazao kritičnu važnost društvene kohezije

28 april 2021

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN PBSO
Ured Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom