Press Release

„SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA ZA ODRŽIVI RAZVOJ U BIH“ KONFERENCIJA SE ODRŽAVA U SKLOPU SEDMICE KLIMATSKE AKCIJE U BIH

01 June 2023

Rezultati Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, koji financira Vlada Švicarske, a provode agencije Ujedinjenih nacija u BiH od juna 2019. do juna 2023. bit će prezentirani na dvodnevnoj konferenciji koja je danas počela u Banjoj Luci.

Konferencijom se obilježava početak Sedmice klimatske akcije u BiH, koju od 1. do 9. juna 2023. godine organizira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s međunarodnim i domaćim partnerima, kako bi se naglasilo da su klimatske promjene izazov koji se može prevladati samo zajedničkim nastojanjima.

Rezultati Zajedničkog programa „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini“, koji financira Vlada Švicarske, a provode agencije Ujedinjenih nacija u BiH od juna 2019. do juna 2023. bit će prezentirani na dvodnevnoj konferenciji koja je danas počela u Banjoj Luci.

Konferencijom se obilježava početak Sedmice klimatske akcije u BiH, koju od 1. do 9. juna 2023. godine organizira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s međunarodnim i domaćim partnerima, kako bi se naglasilo da su klimatske promjene izazov koji se može prevladati samo zajedničkim nastojanjima.

Zajednički program pokrenuo je značajne aktivnosti u BiH na unapređenju institucionalnih kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa  u BiH, kako bi se osiguralo da su lokalne zajednice manje ranjive na socijalne i ekonomske posljedice klimatskih promjena i prirodnih katastrofa.

Ovom prilikom Radislav Jovičić, savjetnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, izjavio je „Bosna i Hercegovina je zemlja koja je podložna prirodnim ili drugim nesrećama zbog čega Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine smatra da je prevencija i smanjenje rizika od ovih prijetnji jedno od ključnih pitanja sigurnosti zemlje i regiona. Važno je podići svijest o smanjenju rizika od katastrofa zbog stalnog porasta ekonomskih i društvenih gubitaka u BiH, ali je čak i važnije unaprijediti međuinstitucionalnu koordinaciju i saradnju uz aktivno uključivanje lokalnih zajednica s visokim rizikom od katastrofa u procese planiranja i provedbu mjera na terenu.“

Kroz Zajednički program inicirana su sistemska rješenja kako bi se osiguralo da će Bosna i Hercegovina, kao zemlja potpisnica Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa  – globalnog sporazuma za smanjenje, prevenciju i odgovor na rizike od katastrofa širom svijeta -  ispuniti svoje postavljene ciljeve i prioritete djelovanja za sprečavanje novih i smanjenje postojećih rizika od katastrofa.

Dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, je izjavila: „Unatoč desetljećima ekonomskog rasta, Bosna i Hercegovina je i dalje vrlo ranjiva na prirodne katastrofe. U godini u kojoj je Bosna i Hercegovina obnovila svoje obaveze prema Okviru iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa koji su usvojile sve države članice 2015. godine, još uvijek je potrebna strategija za cijelu zemlju. Da bi se osigurala budućnost održivog razvoja za stanovništvo, potrebno je da institucije ulažu u rješavanje uzroka prirodnih katastrofa, u spremnost za odgovor i otpornost ljudi, infrastrukture i egzistencije. UN-u je drago što sarađuje s institucijama širom zemlje u podršci ovim zajedničkim ciljevima. Sada je vrijeme za pametan izbor.“

Jačanje saradnje između relevantnih sektora, prema potrebama građana BiH i izazovima s kojima se suočavaju, povećanje spremnosti i efikasan odgovor u slučaju katastrofe te kvalitetnija rekonstrukcija tokom oporavka i sanacija glavni su rezultati provedba Zajedničkog programa za smanjenje rizika od katastrofa.

Siroco Messerli, zamjenik šefa misije i direktor za saradnju u Ambasadi Švicarske u BiH istakao je kako su „nedavne poplave u slivu rijeke Une potvrdile da sve češći vremenski ekstremi u kombinaciji s neadekvatnim upravljanjem rizicima rezultiraju razornim posljedicama za ljude, posebno za najugroženije kategorije. Rješavanje problema klimatske sigurnosti jedan je od četiri prioriteta švicarskog članstva u Vijeću sigurnosti UN-a u periodu 2023-2024. U Bosni i Hercegovini, Švicarska podržava odgovorne institucije u povećanju otpornosti zemlje kroz svoj program smanjenja rizika od katastrofa. Dijelimo svoju stručnost i inovativna rješenja u suočavanju s prirodnim katastrofama. Međutim, sistemske promjene mogu se dogoditi samo ako institucije pokažu snažnu predanost i vodstvo u sistemskom poboljšanju upravljanja rizicima od katastrofa. Švicarska će nastaviti podržavati one koji su spremni napraviti promjene kroz pristup zasnovan na učinku.“

Učesnici konferencije naglasili su važnost svijesti o riziku, rodne ravnopravnosti u procesima donošenja odluka i dobro vođenih aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, jer je uspješno smanjenje rizika od katastrofa rezultat kombinacije pristupa institucionalnim promjenama i strategijama od vrha prema bazi s lokalnim pristupom od baze prema vrhu, zasnovanim u zajednici.

UN entities involved in this initiative

FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations
UNDP
United Nations Development Programme
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFPA
United Nations Population Fund
UNICEF
United Nations Children’s Fund

Goals we are supporting through this initiative