Kontaktirajte Nas

Ured rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH
UN House
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Pratite nas na društvenim medijima

Kontaktirajte naše agencije

FAO

UN zgrada
Zmaja od Bosne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 (033) 563 556

IAEA

IAEA
Sjedište u Beču
Vienna International Centre
PO Box 100, A-1400
Vienna, Austria
Telephone:
+43 (1) 2600-0

ILO

UN zgrada
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 33 293 585

UN Environment

UN zgrada
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 033/293-734

UNESCO

UN zgrada
Zmaja od Bosne b.b.
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 33 293 588;
+387 33 222 796

UNIDO

Sjedište u Beču
Vienna International Centre
Wagramerstr. 5
P.O. Box 300
A-1400 Vienna, Austria
Tel: +43 (1) 26026-0

UNODC

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH
Aleja Bosne Srebrne bb
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Telefon:
+387 33 451 295