Priča

Lokalne zajednice u BiH prepoznaju značaj unapređenja socijalne i dječije zaštite naugroženijih i ranjivih kategorija stanovništva u kriznim situacijama

12 oktobar 2021
Naslov:

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Drugi uključeni u ovu inicijativu

SDC
Swiss Agency for Development and Cooperation

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom