Priča

BiH bogatija za osam certificiranih trenera koji će educirati profesionalce u lokalnim zajednicama o minimalnom paketu inicijalnih usluga u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja (MISP) u kriznim situacijama

08 oktobar 2021

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Drugi uključeni u ovu inicijativu

SDC
Swiss Agency for Development and Cooperation

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom