Saopštenje za medije

UNODC podržava praktičare iz Jugoistočne Evrope i Italije u rješavanju poremećaja upotrebe droga među mladima

31 maj 2021

UNODC je organizovao regionalnu online radionicu za razvoj kapaciteta na temu „Porodica Treatnet: elementi porodičnog tretmana za mlade sa poremećajima upotrebe droga, uključujući i mlade u kontaktu sa kaznenopravnim sistemom; Stvaranje društava otpornih na droge i kriminal“ za praktičare u Jugoistočnoj Evropi i Italiji uz podršku vlade Italije.

Naslov:
Fotografija:

Adolescencija je vrijeme kada pojedinačni obrazac biopsihosocijalnog rizika i zaštitni faktori mogu povećati ili smanjiti ranjivost za početak upotrebe supstanci ili sudjelovanje u delinkvenciji. Porodica može biti i faktor rizika i zaštitni faktor, a Treatnet Family je osmišljen da pojača i ojača zaštitni potencijal porodičnih interakcija u porodicama s adolescentima koji koriste supstance, uključujući droge. Treatnet Family je naučno-informativni paket obuke o elementima porodične terapije, namijenjen podršci praktičarima u zdravstvenom, socijalnom i krivičnom pravosuđu koji rade s mladima i njihovim porodicama u okruženju ograničenom resursima, uključujući one koji su u kontaktu sa krivičnopravnim sistemom. Porodica Treatnet dio je UNODC-ovog sveukupnog programa Treatnet za liječenje poremećaja upotrebe droga, a početni razvoj podržala je vlada Japana. Primjena je ranije pokazala pozitivne efekte na smanjenje upotrebe supstanci, poboljšanje porodičnog funkcionisanja i mentalnog zdravlja.

„Ljudsko povezivanje suprotno je ovisnosti“ mogao bi biti moto radionice UNODC Treatnet Family sa zemljama iz Jugoistočne Evrope i Italije: 35 praktičara iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Italije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, koji rade s adolescentima sa problemima upotrebe supstanci u njihovoj svakodnevnoj praksi, pridružilo se online sastanku i na participativan način poboljšali svoja znanja i vještine u rješavanju problema povezanih s poremećajima upotrebe droga među mladima i povezanih problema vezanih s porodičnim okruženjima. Porodični treneri Treatnet-a, Molly Bobek i Hendrik Roozen, na ovoj su radionici bili iskusni porodični terapeuti i treneri.

Naslov:
Fotografija:

"Treatnet porodica" fokusirala se na teorijske osnove i osnovne pretpostavke porodične terapije, spektar upotrebe supstanci i poremećaja upotrebe supstanci, a najviše na osnovne strategije porodične terapije kao što je preoblikovanje i faze rada porodične terapije. Petodnevna online radionica pružila je široku priliku za razmjenu između profesionalaca i raspravu o načinima rješavanja poremećaja upotrebe droga, posebno među mladima, kao i povezanih izazova.

Stručnjaci za liječenje poremećaja upotrebe supstanci iz regije poboljšali su svoje razumijevanje problema upotrebe supstanci u sistemskoj perspektivi i u različitim igrama uloga naučili kako porodicama pomoći da razbiju negativne cikluse u interakcijama i umjesto toga istražuju nove načine interakcija koje podržavaju, kao i brinu jedni o drugima. Praktični primjer promjene perspektive i izazovnih zarobljenih porodičnih interakcija ogleda se u frazi „Uhvatite svoje dijete da radi nešto lijepo“, umjesto da tražite problematično ponašanje. Događaj je pružio priliku za razmjenu i međusobnu podršku i na regionalnom nivou, uprkos jezičkim barijerama: trening je podržan simultanim prevođenjem na sedam jezika.

Fotografija:

Predstavljajući svoje planove praćenja, mnogi praktičari su izrazili interes da podrže dalje širenje usluga za liječenja upotrebe supstanci za adolescente, uključujući i elemente porodične terapije, u svojim zemljama.

Za više informacija:

UNODC Treatnet Family Brochure

UNODC Treatnet Training Package

UNODC podržava praktičare iz Jugoistočne Evrope i Italije u rješavanju poremećaja upotrebe droga među mladima

RCO

Communications Unit

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom