Saopštenje za medije

POZIV ZA UČEŠĆE Literarno i umjetničko takmičenje na temu: “Idućih 25 godina u Bosni i Hercegovini”

27 maj 2021

“Dijalog za Budućnost” Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom objavljuje poziv za učešće u literarnom i umjetničkom takmičenju na temu:

“Idućih 25 godina u Bosni i Hercegovini”

Fotografija:

Ova inicijativa je vođena “Dekadom akcije” za ostvarivanje Održivih razvojnih ciljeva  i naslanja se na obilježavanje 25 godina mira u Bosni i Hercegovini u 2020., sa ciljem da podstakne mlade ljude da promisle šta mirna i prosperitetna budućnost znači za njih, i kako bi idućih 25 godina moglo izgledati u Bosni i Hercegovini.

Pozivamo mlade ljude da interpretiraju i zamisle budućnost  kroz objektive svojih kamera, platna i poteze kistova, riječi – stihove i priče, ili bilo koji drugi umjetnički izraz, pokazujući angažman kroz  teme održivog razvoja, i političkog i društvenog razvoja.  

PRAVO UČEŠĆA:

- Poziv je otvoren za mlade ljude od 18 do 30 godina;

- Aplikanti moraju biti državljani Bosne i Hercegovine

- Aplikanti se prijavljuju kao pojedinci

NAGRADE:

Panel za odabir učesnika sastavljen od tima “Dijalog za Budućnost” inicijative Ujedinjenih nacija u BiH i partnera će odabrati najbolje radove na osnovu utvrđenih smjernica i

kriterija za svaku od kategorija. Panel neće znati identitet autora radova.

Nagrade će se dodijeliti u tri kategorije:

1. Najbolji pisani rad (eseji, kratke priče ili poezija) 

2. Najbolja fotografija, crtež ili slika

3. Najbolji kratki video (do max. 5 minuta trajanja) ili bilo koja alternativna umjetnička kompozicija na temu poziva, kako je opisano u prvom dijelu

Odabrani radovi će biti objavljeni u dvojezičnoj publikaciji (na engleskom i

bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku), u partnerstvu sa Misijom OSCE-a u BiH, i bit će zajednički promovisani.

Najbolji radovi iz svake kategorije će biti nagrađeni (nagrade uključuju laptop i PC tablete), a autor(i)/umjetnik(ci) će biti pozvani da učestvuju u budućim promotivnim događajima koje budu organizovali UN i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini, na temu ovog konkursa.

Zainteresirani se pozivaju da pošalju svoje radove do 30.juna 2021.

KAKO SE PRIJAVITI:

Popunite prijavni obrazac koji sadrži tehnička uputstva.

Prijavni obrasci na B/H/S i engleskom jeziku se nalaze na vrhu ove stranice, kao i ovdje: https://bosniaherzegovina.un.org/en/128824-call-participants-literary-a…  

Pošaljite svoju prijavu sa radovima putem emaila na rco.ba@un.org do 30.6.2021.

U naslovu emaila treba da stoji: Prijava na konkurs  „Idućih 25 godina u BiH”

Kontakt/pitanja na:  rco.ba@un.org

 

POZIV ZA UČEŠĆE Literarno i umjetničko takmičenje na temu: “Idućih 25 godina u Bosni i Hercegovini”

RCO

Communications Unit

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

UN
Ujedinjene nacije
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija

Ciljevi koje podržavamo ovom inicijativom