Saopštenje za medije

Put prema ekosistemu financiranja Održivih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini

17 mart 2021

Pokrenut novi zajednički program Ujedinjenih nacija za financiranje Održivih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini, zajedno sa Ministarstvom financija i trezora BiH 

Bosna i Hercegovina (BiH) se 2015. pridružila ostalim državama članicama Ujedinjenih nacija u dogovaranju zajedničke vizije mira i prosperiteta za ljude i planet - Agende 2030 za održivi razvoj i pratećih 17 Ciljeva održivog razvoja (SDGs). BiH je tada potpisala Agendu 2030 i obavezala se raditi na tome da 17 Ciljeva održivog razvoja postanu stvarnost. Pet godina kasnije, taj rad je postao važniji nego ikada prije dok zajednički pokušavamo riješiti izazove pandemije COVID-19.

Bosna i Hercegovina za to već ima solidno tlo. Tokom posljednje dvije godine, izravnim angažmanom sudionika iz javnog i privatnog sektora, finaliziran je ključni dokument koji će podržati provođenje Agende 2030 u Bosni i Hercegovini. “Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja” već su usvojile vlade Brčko Distrikta BiH, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, dok se očekuje usvajanje u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u martu/ožujku 2021. godine.

Nadograđujući ovaj Okvir, Ujedinjene nacije u BiH pokreću novi program čiji je cilj pružanje podrške vlastima na svim razinama u zemlji u definiranju modela i stvaranju rješenja za financiranje postizanja Ciljeva održivog razvoja. Ovaj program, koji većinski financira Zajednički fond UN-a za Ciljeve održivog razvoja, iznosi 1,3 miliona američkih dolara. Prepoznajući važnost puta prema financiranju održivog razvoja, Vijeće ministara BiH usvojilo je ovaj program, koji je nakon toga potpisao ministar financija i trezora BiH 30.12. 2020. godine.

Iako je predviđeno da se “Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja” operacionalizira i provede kroz strateške dokumente na različitim nivoima vlasti u BiH, prepoznato je da postizanje ovih ciljeva u sljedećoj deceniji neće biti moguće samo putem financiranja iz javnog sektora; posebno u kontekstu nove stvarnosti uzrokovane pandemijom COVID-19.

Agenda 2030 ambiciozan je program čak i za najnaprednije zemlje svijeta. Bosna i Hercegovina će, poput ostalih zemalja svijeta, morati istražiti druge načine za prikupljanje sredstava iz alternativnih izvora. To bi moglo uključivati ​​ona koja se mogu mobilizirati iz partnerstava s privatnim sektorom, investitorima, dijasporom, međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i donatorskom zajednicom kako bi se osiguralo postupno, ali stabilno postizanje ciljeva trajnog razvoja.

„Sadašnja decenija je proglašena Dekadom akcije za Ciljeve održivog razvoja. Bosna i Hercegovina sada ima priliku osigurati zeleniju, pravičniju ekonomiju i društvo bazirajući svoj oporavak od COVID-19 pandemije na Ciljevima održivog razvoja. UN i naši partneri su zadovoljni što se danas pokreće platforma za dijalog i partnerstva širom zemlje, posvećena pronalasku rješenja za financiranje održivog razvoja u BiH. " izjavila je dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini.

Zajedno s partnerima iz ministarstava financija i drugih resornih ministarstava, šest UN agencija - UN Women, UNICEF, WHO, ILO, UNESCO i UNDP - nastojat će pružiti podršku vlastima u zemlji u provođenju sveobuhvatne procjene postojećih financijskih tokova koji podržavaju održivi razvoj i definiranje dugoročnih pravaca i inovativnih financijskih instrumenata za financiranje održivog razvoja. Također će se pružiti podrška relevantnim institucijama u području zdravstva, obrazovanja i zapošljavanja kako bi se optimizirala i strateški preusmjerila javna sredstva prema prioritetima održivog razvoja u tim područjima.

S uspostavljenim Okvirom za realizaciju održivog razvoja i utvrđenim putem prema osiguravanju financiranja za održivi razvoj, Bosna i Hercegovina se pridružuje Dekadi akcije kako bi se postigli Ciljevi održivog razvoja.

Put prema ekosistemu financiranja Održivih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija