OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA BORBE PROTIV AIDS-a, 1.12.

Poruka generalnog sekretara Ujedinjenih nacija povodom Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a poziva na kontinuiran zajednički napor i angažiranost svih zajednica, kako bi se epidemija AIDS-a okončala do 2030.godine. 

Za okončanje epidemije AIDS-a do 2030. godine, na šta smo se obavezali Ciljevima održivog razvoja, potreban je kontinuiran zajednički napor. Ujedinjene nacije, vlade, civilno društvo i drugi partneri zajedno rade na poboljšanju pristupa zdravstvenim uslugama i zaustavljanju novih HIV infekcija. Više od 23 miliona ljudi koji žive s HIV-om dobilo je liječenje u 2018. godini.

 

Zajednice širom svijeta nalaze se u središtu ovog odgovora ― pružanjem pomoći ljudima da ostvare svoja prava, promovisanjem pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama bez stigme, osiguravanjem da usluge dosegnu one koji su najranjiviji i marginalizovani, i uticanjem na izmjenu diskriminišućih zakona. Kao što tema ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a ispravno ističe, zajednice čine razliku.

 

Ipak, nezadovoljene potrebe ostaju. Rekordnih 38 miliona ljudi živi s HIV-om, a resursi za odgovor na epidemiju smanjili su se za milijardu dolara prošle godine. Više nego ikad prije moramo iskoristiti ulogu organizacija koje vode zajednice koje se zalažu za svoje vršnjake, pružaju HIV usluge, brane ljudska prava i pružaju podršku.

 

Tamo gdje su zajednice angažirane, vidimo da se događaju promjene. Vidimo da ulaganje vodi do rezultata. I vidimo ravnopravnost, poštovanje i dostojanstvo.

 

Sa zajednicama možemo okončati AIDS.

UN entities involved in this initiative
UN
United Nations