COVID-19 – Izgraditi ponovo zelenije, čišće i pravičnije

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, Ingrid Macdonald, se osvrće na ključne pouke izvučene iz odgovora na COVID-19 i značaju inkluzivnog oporavka

Ova, 2020. godina, je započela s povećanjem napora Ujedinjenih nacija i zemalja širom svijeta da se postigne svih 17 ciljeva održivog razvoja u sklopu Dekade akcije prema Agendi2030: programu održivog razvoja svijeta. A danas, ne samo da se suočavamo s teškom javnozdravstvenom krizom, nego i nezapamćenom svjetskom socioekonomskom recesijom koja prijeti da poništi sve dosadašnje dekade humanog razvoja, također i u Bosni i Hercegovini.

Na poziciju rezidentne koordinatorice Ujedinjenih nacija u BiH sam imenovana u mjesecu martu, upravo kada je pandemija počela uzimati maha. U Sarajevo sam došla jednim od posljednjih letova i provela dvije sedmice u obaveznoj samoizolaciji, a nakon toga „virtualno“ uručila akreditive Predsjedništvu BiH, što je možda i prvi takav slučaj u svijetu diplomatije.

Bila sam impresionirana nastojanjima zdravstvenih radnika, onih na prvoj liniji odbrane od pandemije, organa vlasti i građana BiH, na njihovom uspješnom ublažavanju najtežih učinaka Covida-19. Zahvaljujući striktnim mjerama i disciplini građana, BiH je u početku uspjela održati relativno nizak nivo zaraze i stopu smrtnosti u usporedbi s mnogim drugim zemljama Evrope.

U partnerstvu s institucijama vlasti u BiH, Ujedinjene nacije su brzo pružile pomoć u vidu stručnih zdravstvenih smjernica, velike dostave lične zaštitne opreme, testova, mašina, higijenskih i prehrambenih paketa; komunikacije o riziku; podrške online obrazovanju; i pokretnih usluga za prihvatne centre za migrante, izbjeglice i tražitelje azila. Zahvaljujem se međunarodnoj zajednici na podršci našim nastojanjima.

Kako se „krivulja ravnala“, BiH je prošli mjesec popustila mjere ograničenja koje je uvela odmah nakon proglašenja pandemije. S obzirom na ozbiljne socijalne, psihološke i ekonomske učinke, ponovno otvaranje društva i ekonomije je bilo izuzetno važno. Međutim, s Covidom-19 ostajemo u nepoznatim vodama i kako danas vidimo uznemirujući porast broja zaraženih. Naučili smo da se ovaj virus može suzbiti jakim i ciljanim taktikama – kada se pronađe, izolira, prati i liječi. Kako bi se ovaj pristup održao, potrebna su proširena testiranja, povećani kapaciteti zdravstvenih ustanova, podrška zdravstvenim radnicima i osiguranje adekvatnih zaliha. Oprez, praćenje i budnost su i dalje vrlo bitni kako bi se izbjegao drugi val ili poništavanje postignutih rezultata.

Uspjeh zahtijeva postepeni prijelaz na osnovu kontinuiranog praćenja epidemiološke krivulje, uz jasno i transparentno iznošenje stvarnih i potvrđenih informacija u javnost. Od ogromnog je značaja održati adekvatan kapacitet za testiranje, praćenje i liječenje oboljelih od Covida-19, a pritom istovremeno osigurati kontinuirano pružanje redovnih zdravstvenih usluga. Zajedno sa relevantnim institucijama vlasti,Svjetska zdravstvena organizacija radi na ažuriranju Strateškog plana za spremnost i odgovor na Covid-19 za BiH, koji će, nadamo se, doprinijeti tom uspjehu.

Ujedinjene nacije su završile i prvu fazu svog prijedloga za socioekonomski odgovor na Covid-19. Naša nastojanja jesu, i ostati će, usmjerena na (i) zaštitu i jačanje zdravstvenih sistema; (ii) pružanje i jačanje usluga zdravstvene zaštite i osnovnih usluga; (iii) zaštitu radnih mjesta i ekonomije; i (iv) promoviranje socijalne kohezije i ulaganja u sisteme otpornosti i odgovora društva koje predvode zajednice. Također objavljujemo niz važnih procjena i javnih politika o socioekonomskim učincima koji će, nadamo se, biti iskorišteni u procesu oporavka u BiH.

Pandemija nam je pokazala da smo svi u stanju napraviti radikalne promjene u svom životu, kada je to neophodno. U tom pogledu, oporavak predstavlja jedinstvenu priliku da udvostručimo nastojanja da ponovna izgradnja bude kvalitetnija, zelenija, čišća i pravičnija. BiH je predivna zemlja s ogromnim, ali neiskorištenim prirodnim i kulturnim resursima koji su zreli za dekarbonizirani, čisti i ekološki prihvatljiv razvoj. Sedamnaest ciljeva održivog razvoja pruža okvir koji je već dobio globalnu podršku i ne samo da pruža priliku za prosperitetniju, inovativniju, odgovorniju i održiviju budućnost, već može pomoći u ostvarenju ambicija BiH u pogledu priključivanja Evropskoj uniji. Za 75. godišnjicu postojanja UN-a, direktno pitamo ljude da nam kažu kako se to može postići. Zato pozivam sve u BiH da daju svoj glas u ovom razgovoru o akcijama koje će nas voditi naprijed.

U BiH postoji izreka: „Novi dan donosi novu nafaku“. Kako se budemo kretali prema naprijed, moramo iskoristiti taj novi dan, sa novom nadom u pravičniju, zeleniju, održiviju i inkluzivniju budućnost za današnje i buduće generacije u BiH.

 

Napisao/la
Autor/ica
Ingrid Macdonald
rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija
RCO
RC BiH_Macdonald
Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu
FAO
Organizacija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu
IAEA
Međunarodna agencija za atomsku energiju
IFAD
Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede
ILO
Međunarodna organizacija rada
IOM
Međunarodna organizacija za migracije
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UN Environment
Program Ujedinjenih nacija za okoliš
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNFPA
Populacijski fond Ujedinjenih nacija
UNHCR
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
UNIDO
Organizacija Ujedinjenih nacija za industrijski razvoj
UNODC
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv droga i kriminala
UNV
Volonteri Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija