Priča

Put prema ekosistemu financiranja Održivih razvojnih ciljeva u Bosni i Hercegovini

17 mart 2021

Tijela/agencije UN-a uključena u ovu inicijativu

ILO
Međunarodna organizacija rada
UN WOMEN
Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena
UNDP
Razvojni program Ujedinjenih nacija
UNESCO
Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu
UNICEF
Dječiji fond Ujedinjenih nacija
WHO
Svjetska zdravstvena organizacija